"Dravski čon 2007." u rukma prvog čovjeka Županije  
     
  Simbolički riječ "Drava" spomenuta je danas puno puta u zgradi naše županije. "Župan Podravine i Prigorja...", "Dravski čon...", "Drava dokumentacijski centar..."

Kratki radni sastanak u Koprivničko-križevačkoj županiji u srijedu, 13.02.2008. bio je posvećen aktivnostima Drava dokumentacijskog centra i planiranim radnjama na i uz rijeku Dravu u 2008. godini. Čelni ljudi županije, g.din župan Darko Koren i dožupan Vladimir Šadek, sastali su se s predsjednikom i tajnikom DDC-a Matijom i Zlatkom Moškonom. Župan Koren primio je na početku sastanka, u ime županije, priznanje za potporu aktivnostima DDC-a u 2007. godini, čini nam se, prvo priznanje od njegovog imenovanja za našeg župana. Aktivnosti DDC-a, ali i riječ Drava puno se puta spomenula ovom prilikom, najviše u planovima promocijskih i turističkih aktivnosti koje je iznijela delegacija DDC-a, koji su dobro prihvaćeni.