Napišite nam mail podrške za ove programe.

 
     
  DRAVOM PROTIV DROGE  
     
  CILJ  PROGRAMA:  
     
            Organizirati posjet i plovidbu čamcima rijekom Dravom za mladež do 4. razreda srednje škole, razvijajući njihovu ekološku svijest, potičući ih tako na druženje i zdrav odnos prema rekreaciji i boravku u prirodi. Na tav način udaljiti mlade od prilike da dođu u doticaj sa drogama. Održati predavanje o zdravom životu, ekologiji, netaknutoj prirodi nasuprot pakla droge.

OPIS PROGRAMA:
  • program ima višestruku funkciju:
  • ekološku (upoznavanje prirodnih ljepota)
  • socijalnu (aktivno druženje)
  • preventivnu (udaljavanje od štetnih utjecaja droge)
  • edukativnu (praktikum u prirodi)
  • rekreativni (boravak u prirodi)
  • zdravstveni (pozivnost rekreativnih aktivnosti u nezagađenom okolišu).
         Program se sastoji od prihvata djece na navedenim dogovorenim lokacijama po pojedinim danima (Halasz Csarda ili most kod Botova ili most kod Repaša), ukrcaj djece u nepotopive gumene čamce i plovidbu uznodno/nizvodno ovisno o ruti. Djeca imaju homologenizirane spasilačke prsluke, pa su apsolutno sigurna tijekom plovidbe. Tijekom plovidbe skiperi DRAVA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA  objašnjavaju i opisuju vrijednost Drave, njezinu  ljepotu i  jedinstvenost, te potrebu za njezinim očuvanjem. Pristajanje na  pogodnim šljunčanim sprudovima ili djelovima obale trebao bi biti vrhunac plovidbe koji daje pravi ugođaj Drave u svoj njezinoj ljepoti. Na pješčanom sprudu ili dijelu obale održat će se prigodno predavanje o štetnom kvaliteti života uz drogu, upravo konforntirajući ljepotu Podravlja sa paklom ovisnosti (netipičan pristup objašnjavanju štetnosti droge, a u odnosu na tradicionalni pristup toj  temi).  Nakon boravka na šodranim obalama Drave, djeca se vraćaju na polazište, ovaj put uživajući u plovidbi Dravom u obratnom smjeru od smjera dolaska.

         Plan plovidbe uključuje najmanje 2 gumena čamca. Voditelj svakog čamca je licencirani voditelj čamca, iskusni skiper DDC-a i poznavatelj toga dijela Drave. Najmanje je prisutna još jedna odrasla osoba. Ovakak broj verificiranih osoba uz nepotopive čamce i preventivno osiguranje u vidu pojaseva za spasavanje, onemogućuju bilo kakav incident odnosno nepredviđeni slučaj. Otvorena je mogućnost za pristutnost dodatnog broja odraslih osoba. Na kraju programa svakom djetetu koje je bilo prisutno dati CD sa fotografijama Drave.

         Program/projekt "Dravom protiv droge" originalni je program koji spaja dvije najveće vrijednosti naše županije: prirodne i ekološke ljepote rijeke Drave i  mladež koju tako udaljava od stravičnih posljedica  ovisnosti. U godini 2006. (ali i u jesen 2005.) može postati i međužupanijski, državni (hrvatski) i međudržavni projekat i program, a tome cilju ćemo mi (DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR) težiti.
 
   
     
  PROGOVORIMO PODRAVSKI  
     
  CILJ  PROGRAMA:  
     
             a )Legalizirati Web-site (Internet stranice) udruge DRAVA DOKUMENTACIJSKI CENTAR - www.ddc.hr, kao najobuhvatnije internet stranice posvećene rijeci Dravi i Podravini (sa naglaskom na Koprivnicu i koprivničke aktivnosti), ljudima, kulturnim, etnološkim, sportsko-rekreacijskim i svim ostalim događanjima uz obale rijeke Drave.

            b) osigurati prijevode sadržaja internet stranica na dravske jezike (jezike naroda rijeke Drave): talijanski, njemački, slovenski, mađarski i engleski.

            c) osigurati osnovnu informatičku osnovu za održavanje internet stranica (PC računalo, modem, Windowsi, Office proffesional, scanner, laserski color-prionter, pristup brzim vezama MaxADSL).

OPIS PROGRAMA:

         Privremeni Web-site udruge DDC mora se legalizirati, odnosno moraju se pokriti troškovi inicijalnog registriranje i razvoja, te godišnjeg zakupa internet prostora pod domenom www.ddc.hr. Atraktivnost stranica koja je prezentirana na 4. Međunarodnom danu Drave i na sajmu sporta, lova i ribolova u pozitivne reakcije na iste, veliki interes koje su potakle, te program daljenjeg razvoja informiranja zainteresirane najšire europske i svjetske javnosti, postavlja nužnost za internacionalizacijom inernet stranica. Pored hrvatskog jezika na kojem su stranice razvijene, engleskog radi svjetskog razumijevanja, potrebno je osigurati prijevode na talijanski, njemački, madžarski i slovenski. Program "Progovorimo Podravski!" podrazumijeva najširi odjek vijesti na stranicama, kao i olakšavanje komunikacija duž dravskih obala.

         Mnoge zanimljive i originalne ekološke, sportsko-rekreativne i ostale akcije provedene u Koprivnici i Podravini nisu naišle na širi međunarodni odjek isključivo iz lokalne orjentacijepromotivnog medija i nerazumljivosti hrvatskog jezika. Svjetski pristupačan medij interneta sa ovim programom "Progovorimo Podravski!" osigurava svjetsku posječenost stranica kao i svjetsku razmjenu iskustava. Time se Koprivnica, Podravina kao i obrađene teme na stranicama udruge, pozitivno predstavljanu svjetskoj javnosti na najsuvremenijem, najraširenijem i najdemokratskijem mediju današnjice - internetu. Ujedno omugućuje uključenje u svjetsku razmjenu znanja i iskustava.

         Preduvjet rastu i razvoju stranica i osnovna nabrojana informatička oprema.
 
     
     
  DDC - MALA SCENA FOTOGRAFIJE  
     
  CILJ  PROGRAMA:  
     
             Prezentacija i etabliranje foto-umjetnika Koprivnice i same fotografije u Koprivnici. Suradnja sa foto-umjetnicima koji žive ili djeluju na području rijeke Drave (Graz, Maribor, Ptuj, Ormož, Varaždin, Čakovec, Koprivnica,...Barč, Pečuh, Osijek..., kao i u gradovima prijateljima Koprivnice. Nadamo se da će ovakva podrška razvoju koprivničke fotografije rezultirati u 2006. godini organizacijom 1. međunarodnog foto-natječaja/izložbe u Koprivnici, što Koprivnica kao centralno mjesto županije, što po bogatom fotografskom potencijalu i zaslužuje.

OPIS PROGRAMA

             "DDC - MALA SCENA FOTOGRAFIJE" će biti ciklus izložbi fotografija (do 15 komada) pojedinih foto-umjetnika koji žive i djeluju u Koprivnici i uz rijeku Dravu i koji djeluju u gradovima prijateljima Koprivnice. Svaka će izložba biti popraćena katalogom u 50 primjeraka na CD-u, kao i objavom na službenim internet stranicama DRAVA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA. Sav posao oko organizacije izložbe, tiskanja pozivnica, materijala, organizacije press-službe, digitalizacije materijala, objave na internet stranicama - obavit će DDC. Materijali će biti pohranjeni u bazu podataka DDC-a i moće će se koristiti u svim promotivnim materijalima za potrebne grada Koprivnice. Namjena programa je popularizacija fotografske umjetnosti i povezivanje sa istomišljenicima u gradovima prijateljima i gradovima uz rijeku Dravu. Želja nam je da ovakva bogata fotografska aktivnost zainteresira mladež za bavljenje fotografijom, te da takav interes preraste u službeni koprivnički foto-natječaj/izložbu u 2006. godini. Ujedno da bardovi koprivničke fotografije aktiviraju svoje bogato foto-iskustvo i da ih podijele sa mlađim naraštejem.
 
     
     
  NOŠNJE PODRAVINE  
     
  CILJ  PROGRAMA:  
             Snimiti, dokementirati, sistematizirati i publicirati na Internetu narodne nošnje sela sa područja turističkih zajednica koprivničko-križevačke županije

OPIS PROGRAMA:

          Snimiti, sistematizirati, publicirati - na takav način prikupiti i prezentirati najširoj javnosti (putem interneta) bogatsvo podravskih narodnih nošnji, u širem kontekstu i običaja. Bogatsvo kolorita, vještine izrade (koja polako pada u zaborav), upornosti i kreativnost prilikom izrade nošnji podravskih žena zaslužuje jednu sveobuhvatnu sistematizaciju i dokumentaciju.

           Medij interneta fantastična je mogućnost da se prezentira takvo narodno blago i tradicija. Ujedno se otvara i turistička mogućnost posjete zbirkama narodnih nošnji uz ponudu tradicionalnih jela i pića, prezentacija tradicionalnog načina života Podravine, otškrinuta su vrata seoskog turizma.

           U malo prezentacijskih riječi ovog programa zapravo je skrivena veličina Podravina koja se može i treba prezentirati kroz najmodernija tehnologije i medije, i tako na internet stranicama DRAVA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA uz sve druge sadržaje, originalno i kvalitetno prezentirati bogatsvo i tradicijsku kvalitetu života u našoj županiji.

           Samo snimanje obavilo bi se u dogovoru sa lokalnim turističkim zajednicama ili na njihovoj lokaciji ili na lokaciji foto-studija DDC-a u Koprivnici, dogovorno.
 
     
     
  Napišite nam mail podrške za ove programe.