Napišite nam mail podrške za ove programe.

 
     
  BICIKLISTIČKI VODIČ KOPRIVNICOM  
     
  CILJ  PROGRAMA:  
     
 

Kreiranje publikacije pogodne za biciklističku upotrebu (nošenje i listanje tijekom vožnje biciklom), prepune općih, kulturnih, privrednih, gastronomskih i ostalih potrebnih informacija za biciklističko razgledavanje Koprivnice.


OPIS PROGRAMA:

 
   
 

Kartiranje postojećih biciklističkih staza. Kartiranje turističkih i izletničkih biciklističkih ruta Koprivnicom i bližom okolicom. Snimanje i određivanje visinske razlike na pojedinim biciklističkim pravcima i djelovima staza. Određivanje precizne biciklističke udaljenosti i vrste podloge, uz prosječne brzine kretanja prosječnih biciklista. Utvrđivanje i fotografiranje zanimljivih turističkih točaka Koprivnice i okolice. Popis kulturne, povijesne, ugostiteljske, rekreativne ponude Koprivnice, popis, trajanje i opis značajnih kulturnih i turističkih manifestacija Koprivnice. Opće informacije o gradu Koprivnice. Kratka šetnja kroz povijest. Oblikovanje Vodiča za predaju u tisak. Najmanje 50 stranica.

Program je ponuđen na sufinanciranje gradu Koprivnici u okviru natječaja za financiranje udruga u 2006. godini.

 
     
     
  MALA SCENA FOTOGRAFIJE  
     
  Prezentacija i etabliranje foto-umjetnika Koprivnice i same fotografije u Koprivnici. Suradnja sa foto-umjetnicima koji žive ili djeluju na području rijeke Drave (Graz, Maribor, Ptuj, Ormož, Varaždin, Čakovec, Koprivnica,...Barč, Pečuh, Osijek...), kao i u gradovima prijateljima Koprivnice. Nadamo se da će ovakva podrška razvoju koprivničke fotografije rezultirati u 2007. godini organizacijom 1. međunarodnog foto-natječaja/izložbe u Koprivnici, što Koprivnica kao centralno mjesto županije, što po bogatom fotografskom potencijalu i zaslužuje.  
     
  MJESTO, SUDIONICI (djeca – odrasli) I DATUM REALIZACIJE PROGRAMA (ROK IZVEDBE):  
     
  KOPRIVNICA, galerije, Hotel Podravina, svi prigodni javni prostori u Koprivnici. Planiramo 10 foto-izložbi godišnje, u prosjeku 1 mjesečno, počevši od 1. mjeseca 2006. godine (ovisno o prilivu sredstava za program). Sudionici su svi foto-umjetnici DRAVA DOKUMENTACIJSKOG CENTRA, foto-umjetnici koji žive na području Koprivnice, novotkriveni talenti među mladom populacijom, gostujući umjetnici iz nabrojanih gradova uz Dravu i gradova prijatelja. Van Koprivnice: adekvatni prostori za izložbu fotografija.  
     
  OPIS  PROGRAMA:  
     
  "DDC - MALA SCENA FOTOGRAFIJE" biti će ciklus izložbi fotografija (do 15 komada) pojedinih foto-umjetnika koji žive i djeluju u Koprivnici i uz rijeku Dravu i koji djeluju u gradovima prijateljima Koprivnice. Sav posao oko organizacije izložbe, tiskanja pozivnica, materijala, organizacije press-službe, digitalizacije materijala, objave na internet stranicama - obavit će DDC. Namjena programa je popularizacija fotografske umjetnosti i povezivanje sa istomišljenicima u gradovima prijateljima i gradovima uz rijeku Dravu. Želja nam je da ovakva bogata fotografska aktivnost zainteresira mladež za bavljenje fotografijom, te da takav interes preraste u službeni koprivnički foto-natječaj/izložbu u 2007. godini.  
     
  Program je ponuđen na sufinanciranje gradu Koprivnici u okviru natječaja za financiranje udruga u 2006. godini.  
     
     
  KOPRIVNICA - PTIČICA  
     
  Prikupljanje fotografija života mladih Koprivnice, u svim segmentima, objava na internet stranicama www.ddc.hr, kontinuirano od 03-10. mjeseca 2006. godine. Objava na www.ddc.hr tijekom čitave godine.  
     
  OPIS  PROGRAMA:  
     
  Organizirano promoviranje akcije “Koprivnica – ptičica!” na www.ddc.hr, sredstvima javnom informiranja (novine, TV, radio) do 3/2006. Kao rezultat promoviranja programa, stalan priliv fotografije putem interne stranica www.ddc.hr, katalogiziranje istih i postava na internetu. U dogovoru sa sponzorima, dodjeljivati mjesečne nagrade i finalno, godišnju nagradu. U dogovoru sa sponzorima, organizirati novogodišnju izložbu pobjedničkih fotografija. Na takav način direktno poticati mlade da bilježe fotoaparatom, mobitelom i sl. događanja u Koprivnici u sva godišnja doba, razvijaju smisao za likovnost i kreativnost. Sponzorskim nagradama razvijati svijest o korisnosti upornosti, rada i kreativosti.

Program je ponuđen na sufinanciranje gradu Koprivnici u okviru natječaja za financiranje udruga u 2006. godini.

 
     
     
  DRAVSKI ČON  
     
  Pojekt izrade tradicionalnog drvenog dravskog čuna započinje u 4. mjesecu 2006. godine i završava do kraja 05. mjeseca iste godine. U 2 mjeseca izgradit ćemo tradicionalni drveni dravski čun duljine 7 metara, koji će poslužiti za obavljanje djelatnosti udruge DDC plovidbom na Dravi za dokumentaciju i promociju ljepota rijeke Drave.

Tradicionalni drveni dravski čun koji se upotrebljavao na području naše županije gotovo da više i ne postoji. A služio je Podravcima za prevoz robe, stoke i proizvoda preko Drave. Poznati je prijevoz sijena iz Podravine u Prekodravlje kada su se čamci vezali po 2 daskama, a na sredinu se natovario plast sijena. To je moguće samo drvenim čamcima duljine 7 i širine do 1,5 metara. Ovim projektom ćemo rekonstruirati drveni dravski čamac tih gabarita i njime se služiti u plovidbi rijekom Dravom i Murom u provođenju naših akcija dokumentiranja i promocije ljepota rijeke Drave kao i običaja stanovnika obiju obala.

Radi utroška što manje sredstava čamac ćemo izgraditi u Koprivnici, u samogradnji, u proljeće 2006. godine, kako bismo sezonu plovidbe dočekali u tradicionalnom dravskom čonu. Mislimo da ćemo ovim doprinijeti očuvanju tradicije plovidbe po Dravi, a ujedno će takav dravski čon biti atrakcijia.

Kako i druge udruge (recimo “Zelena akcija” iz Osijeka) kojima je stalo da očuvaju djelove tradicije poduzimaju slične koraka (“ZA” je izgradila 9 m drveni čamac za plovidbu Dunavom), nadamo se da će naša Županija prepoznati izvornost našeg programa i dati potporu kakvu ovaj program zaslužuje.

Kako su sve naše aktivnosti praćene na internet stranicama udruge (www.ddc.hr) tako će se i odvijanje ovog programa izgradnje, kao i samo korištenje čamca u našim akcijma, biti transparentno vidljivo na Internetu, čime će odjek i promocija samog dravskog čona biti maksimalno vidljiva.

Program je ponuđen na sufinanciranje županiji Koprivničko-križevačkoj u okviru natječaja za financiranje udruga u 2006. godini.

 
     
 
BICIKLISTIČKI VODIČ PODRAVINOM NA INTERNETU
 
     
  Pojekt izrade internet stranica BICIKLISTIČKOG VODIČA PODRAVINOM – DRAVA ROUTE na hrvatskom jeziku, na internet stranicama udruge DDC – www.ddc.hr počinje po odobrenju sredstava Županije i završava tijekom slijedeća 2 mjeseca, tako da je dostupan biciklistima-namjernicima i drugim turistima početkom turističke sezone 2006. godine.

BROJ OČEKIVANIH KORISNIKA: Internet populacija čitave Hrvatske, Hrvati-iseljenici diljem svijeta, stranci koji govore hrvatski, hrvatska diplomacija, hrvatski turistička zajednica...

U izdanju naše udruge publicirali smo knjigu BICIKLISTIČKI VODIČ PODRAVINOM – DRAVA ROUTE, u jesen 2005. godine u nakladi 1.000 primjeraka, koji je gotovo rasprodan. Da bismo ga učinili maksimalno dostupnim svim potencijalnim korisnicima (vidi: BROJ OČEKIVENIH KORISNIKA) najbolje je da ga objavimo na Internetu u interaktivnom obliku, na našim stranicama www.ddc.hr, sa linkom na strance Koprivničko-križevačke županije, gradova: Koprivnice I Đurđevca, TZ županije, gradova i općina te turističkih subjekata Podravine.

Tako bismo taj vodič učinili dostupnijim najširem mogućem broju ljudi u Hrvatskoj i van nje, što bi sigurno doprinijelo porastu interesa za Podravinu i samu turističku posjetu. Napravili bismo vrhunsku promociju Podravine, sa nesumnjivim turističkim potencijalom, a sve za vrlo malo sredstava.

Kvaliteta BICIKLISTIČKOG VODIČA PODRAVINE – DRAVA ROUTE je visoka (pohvala i preporuka za kupovinu vodiča i posjetu samoj Podravini objavljena u Vjesniku od 06.10.2005. g. na 1/3 stranice, kao i pohvalna recenzija na vodećem biciklističkom sajtu u Hrvatskoj koji posjećuju svi biciklisti www.biciklist.hr), što nas ohrabruje da ga objavimo na internetu, gdje će nam biti omogućeno daleko jednostavnije održavanje podataka, kao i proširenje vodiča, čim se pojave nove turističke točke u Podravini.

O ostalim potencijalima tako prezentirane Podravine, mislimo da nije potrebno više mnogo riječi. Ono što nam je potrebno to je inicijalna pomoć županije. Program je ponuđen na sufinanciranje županiji Koprivničko-križevačkoj u okviru natječaja za financiranje udruga u 2006. godini.

 
     
     
  Napišite nam mail podrške za ove programe.