PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 June 2009

STANKO TOTH - CAMERA OBSCURA

600_Pejzaz_14.jpg
600_Pejzaz_16.jpg
600_Pejzaz_18.jpg
600_Pejzaz_20.jpg
600_Pejzaz_23.jpg
600_Pejzaz_28.jpg
600_Pejzaz_5.jpg
600_Pejzaz_6.jpg
600_Pejzaz_8.jpg
600_Suma_det 2.jpg
600_Untitled-0.jpg
600_Untitled-1.jpg
600_Untitled-2.jpg
600_neman22.jpg
 

 

 Fantastične slike camera Obscurom nastale su tijekom DDC-ovih Ekoloških foto-radionica na Dravi i tijekom fotosafarija s Foto-klubom Vara?din

STANKO TOTH - Koprivničanac u Vara?dinuCAMERA OBSCURA


Propustite li zraku svijetlosti u zamračenu prostoriju kroz mali otvor, na papiru kojeg
dr?ite oko 15-tak centimetara od otvora pojavit će se prizor izvan zamračene prostorije.
Zahvaljujući svjetlu koje ima sposobnost prenošenja slike, već u pretpovijesti kroz pukotine svoje spilje čovjek je promatrao prirodne zakone koji upravljaju umjetnošću fotografije. Zrake svjetlosti kroz pukotine prenosile su u spilju vanjske prizore, a činjenicu da su slike okrenute naglavce ljudi su pridavali magiji.

U 4.stoljeću pr.n.e. Aristotel radi prvu bilješku o napravi u kojoj kroz rupu nastaje slika,
a ta naprava kasnije je dobila naziv "Camera obscura" što u prijevodu znači "tamna komora".
Mnogi povijest fotografije povezuju iz doba 16. stoljeća kada je Camera obscura bila u praktičnoj primjeni kao slikarsko pomagalo velikih slikara talijanske renesanse. Leonardo da Vinci 1490. godine zabilje?io je mogućnosti Camere obscure, te savjetovao da se u tamnoj prostoriji gleda slika suncem obasjanog prizora, koju svijetlost kroz malu rupu prenosi na tanki komad papira. Camera obscura dugi se niz godina upotrebljavala i usavršavala, no trebalo je dosta vremena da se rodi ideja kako ustaliti projiciranu sliku. Uspjelo je to Louisu Daguerru koji je 1839. godine u Parizu svijetu pokazao proces dobivanja fotografske slike. Mo?e se slobodno reći, time je stvoren najva?niji instrument vizualne komunikacije i dokumentacije.

Danas je Camera obscura djelić fotografske povijesti, ali zanimljiv izazov i predmet
zanimanja manjeg broja fotografskih entuzijasta. Camera obscura, primjenu u praksi gotovo i nema (izuzev snimanja terena i povećanja različitih sitnih predmeta), a na inicijativu Hrvatskog foto-saveza  mogla bi postati zanimljiv izvanškolski edukacijski program u izobrazbi fotografije za učenike osnovnih škola. Isto tako zbog cjelokupnog zanimljivog procesa od samogradnje kamere po vlastitim zahtjevima,do izrade fotografije ovom tehnikom danas neki fotografi ?ele ostvariti i ostvaruju zapa?ena fotografska ostvarenja.
Ovaj kratki "posjetnik" na Cameru obscuru samo je dio povijesnih zanimljivosti koje nas
danas na svoj način obogaćuju te nam pru?aju nove zanimljive spoznaje i saznanja u području fotografije.

                                                                                                                              Stanko Toth


?IVOTOPIS

      Rođen sam 25. kolovoza 1953. godine u Koprivnici. Od 1959. godine ?ivim u Vara?dinu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. U Zagrebu na Fakultetu prometnih znanosti upisao sam stručni dodiplomski studij, gdje sam diplomirao te stekao zvanje in?enjer prometa.
       Fotografijom se počinjem baviti 1977. godine, a na izlo?bama fotografija izla?em od 1983. godine. Od tada pa do danas izlagao sam na više od dvjesto skupnih izlo?bi u Hrvatskoj i inozemstvu. Izlagao sam na skupnim izlo?bama u Danskoj, Belgiji, Italiji, Francuskoj, Nizozemskoj,Mađarskoj, Njemačkoj, Austriji, Australiji i Sloveniji. U više navrata  bio sam nagrađen na izlo?bama fotografija u Hrvatskoj i inozemstvu.  
       Ostvario sam pet samostalnih izlo?bi fotografija u Zagrebu, Vara?dinu i Sloveniji, a i dalje se  aktivno bavim fotografijom i izlaganjima.
        Dvanaest godina obnašao sam funkciju predsjednika Foto-kluba Sloboda-Vis Vara?din, gdje sam 1995. godine započeo provođenje programa iz područja fotografije u duhu suvremene umjetnosti, kojeg je te iste godine upravo u Vara?dinu promovirao Hrvatski fotosavez. Budući da je za takav pristup fotografiji prevladao velik interes prete?no mlade?i, pokrenuo sam 1999. godine osnivanje Foto-kluba Vara?din, koji danas okuplja preko pedeset  uglavnom mlađih članova. Od osnutka predsjednik sam Foto-kluba Vara?din, te po četvrti put obnašam funkciju člana Izvršnog odbora Hrvatskog fotosaveza.
U Foto-klubu Vara?din unatrag 10 godina pokrenuti su brojni programi iz područja fotografije u koje je uključen veliki broj djece i mlade?i iz Grada Vara?dina i Vara?dinske ?upanije. Velikim uspjehom smatram uključivanjem u  programske aktivnosti, foto-škole i foto-radionace, djecu sa posebnim potrebama i Romsku mlade?i.  Prilagođenim programom danas  mlade? Roma i djeca sa potrebnim potrebama,stvorili smo uvjete uspješnog i ravnopravnog prezentiranja fotografskih radova  na brojnim izlo?bama fotografije u Hrvatskoj i inozemstvu.
Pored izvođenja brojnih programa iz područja fotografije u Foto-klubu Vara?din redoviti sam polaznik brojnih edukativnih škola i radionica u organizaciji Hrvatskog fotosaveza i Hrvatske zajednice tehničke kulture. Isto tako u više navrata bio sam član ocjenjivačkog suda na Gradskim, ?upanijskim i Dr?avnim natjecanjima iz područja fotografije i tehničke kulture. Član sam udruge Pedagoga tehničke kulture, te sudjelujem u  brojnim aktivnostima koje se odvijaju u organizaciji navedene udruge. Kroz foto-škole i foto-radionice mladim članovima Foto-kluba Vara?din stvorili smo uvjete i pru?ili mogućnosti   izlaganja na 32 međunarodne izlo?be. Na ovim izlo?bama izlagalo je ukupno 62. člana Foto-kluba Vara?din, koji su izlo?ili 97 fotografija.

Primio sam više priznanja za  uspješnu pripremu učenika za natjecanje susrete  i smotre iz tehničke kulture.
Godine 2001. Primio sam Godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Godine 2006. dodjeljena mi je Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Grada Vara?dina.
Za 2008. Godinu dobitnik sam Godišnje nagrade Hrvatskog foto-saveza
Za postignute rezultate u 2008. promoviran sam za Instruktora-savjetnika Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Foto-klub Vara?din za postignute rezultate u 2008. godini primio je najvišu dr?avnu nagradu „Faust Vrančić“
                   Obiteljski sam čovjek, otac dvoje odrasle djece i pored obitelji, velik dio slobodnog  vremena već više od trideset godina provodim uz fotografiju. Kroz fotografiju te izlaganjima na brojnim izlo?bama u zemlji i inozemstvu, jasno se opredjeljujem za načela suvremene i kulturne Europske civilizacije.

           Smatram da ovakvo ?ivotno opredjeljenje i višegodišnje iskustvo, pru?a  mi mogućnost kvalitetnog i zanimljivog rada i izvođenja brojnih projekata u Foto-klubu Vara?din koji su posebno prilagođeni  djeci i mlade?i. Posebno sam  ponosan zapa?enim rezultatom iz područja fotografije koji su kroz deset godina postojanja ponajviše postigli mladi članovi Foto-kluba Vara?din. Isto tako ponosim se rezultatima svih članova Foto-kluba Vara?din jer  svi rezultati „vlastiti su proizvod“  mentora i voditelja programa, iznjedrenih vlastitim znanjem i iskustvom  upravo u Foto-klubu Vara?din.    

                                                                                                          Stanko Toth
Adresa:
Stanko Toth
Labinska 15
42 000 Vara?din
Tel 042 232 724 mobitel: 091 579 8117
E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Monday, 08 June 2009 )