PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 23 May 2010

ZVONIMIR  IŠTVAN - DRAVA KOD REPAŠA

 

bivsi_dravski_rukavac-Cambina.jpg
duga.jpg
ledena_Drava.jpg
magleno_jutro_pokraj_Drave.jpg
most_kod_Repasa.jpg
okovan_ledom.jpg
orah_i_most.jpg
pogled_unazad.jpg
prijelaz_preko_Drave.jpg
proljetni_niski_vodostaj_kod_Repasa.jpg
sjecanje_na_mlin.jpg
smiraj_dana.jpg
sprud.jpg
to_je_nekad_bila obala.jpg
 

 

Rođen je 1966. godine u Koprivnici (Gornja Šuma). Osnovnu školu završio je u Molvama, a srednju ekonomsku u Koprivnici, diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1993. godine. S obitelji ?ivi u Molvama, a radi u Šumariji Repaš na radnom mjestu upravitelja šumarije. Od 1994. godine bavi se fotografijom kao medijem umjetničkog izra?avanja. Član je Foto-kino kluba „Drava“ iz Đurđevca i „Molvarskog likovnog kruga“ iz Molvi, kojem i predsjedava. Do sada je samostalno izlagao deset puta, a skupno na pedesetak izlo?bi u zemlji i inozemstvu. Sudionik je dvadesetak  likovnih kolonija i dobitnik je nekoliko diploma i nagrada za pojedinačne i kolekcije fotografija. Sudjelovao je i u opremanju knjiga sa svojim fotografijama (Podravsko sonce, Čez Molvarski obločec, Selske huncutarije, Lovstvo, Putofilmijade itd.), a objavljivane su mu i u raznim glasilima: Hrvatske šume, Lovački vjesnik, Šumarski list, Podravski zbornik, Euro City, Turist plus, Glas Podravine i Prigorja, Molvarski informativni list, Lovočuvar itd). Svoje je fotografije objavio i na kalendarima, turističkim vodičima, razglednicama, katalozima likovnih izlo?bi i raznim brošurama te internetskim fotogalerijama.

 

Samostalne izlo?be:

1999. – Molve, Dom kulture 14. - 21. listopada
2001. – Đurđevac, galerija Doma zdravlja, 25. siječnja – 07. veljače
2001. – Kloštar Podravski, galerija Mladost, 22. lipnja – 05. srpnja
2005. – Molve, Osnovna škola Molve,  24.09. - 01.10. - predgovor Dra?enka Jalšić Ernečić
2009. – Koprivnica, dvorana Domoljub, 05.-12. lipnja - predgovor Bo?ica Jelušić
2009. – Molve, galerija MLK, 05.-25.09. - predgovor Bo?ica Jelušić
2009. – Kapošvar - Mađarska, 22.-31. listopada
2009. – Balassagyarmat - Mađarska, 20. studeni – 31. prosinca
2010. – Levice – Slovačka, 09. – 23. travnja
2010. – Šumarija Repaš, 23. travnja – 05. svibnja – predgovor Bo?ica Jelušić 


Adresa:

Virovska 22
48327 Molve

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

Last Updated ( Sunday, 23 May 2010 )