PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 08 October 2010

Dravom protiv droge u Vara?dinu

 

Naš projekt za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena mladih pod nazivom "Zdravi na Dravi - Dravom protiv droge" bio je u Vara?dinu. U suradnji s Foto-klubom Vara?din, učenicima završnih razreda Srednje strukovne škole iz Vara?dina za zanimanje fotograf, te foto-sekcije OŠ Vidovec, proveli smo ekološko-foto-kreativan dan na Dravi.

Nije nam bilo teško natovariti gumene čamce našeg sponzora Honde i njihove vanbrodske motore, vesla i zaštitne prsluke i svu silu druge opreme potrebne za sigurnu plovidbu, samo da bismo s našim dugogodišnjim prijateljima odradili još jedan projektni dan.

Prekrasno sunce, ugodni vjetrić, hrabra posada bili su preduvijeti za početak radnog dana. Polagani ukrcaj u čamce prve grupe, u lučici ispod ?eljezničkog mosta u Vara?dinu, paljenje motora i lagana plovidba uzvodno. Odredište nam je bilo stari očuvani tok rijeke Drave uzvodno iz pravca Ormo?a (Slovenija), do prve vodne stepenice - tzv. "Beli Kipi". Upute o fotografiranju prirode profesora Dragutina Labaša svojim učenicima strukovne škole (budućim fotografima) miješale su se sa zvukovima "okidanja" brojnih foto-aparata. Prekrasna priroda kao da je znala da se snima, pa se obukla u prekrasnu kasno-ljetnu (ili rano-jesensku - kako hoćete) obleku.

Laganom plovidbom došli smo do prve vodne stepenice i, kako nismo mogli ploviti dalje, pristali smo u dravskom gustišu. Vodne stepenice su umjetne prepreke kojim se odgovorni podijelili Dravu u niz nadovezujućih jezera, usporavajući joj tijek i znatno podi?ući toplinu vode same rijeke ljeti, a olakšavajući smrzavanje zimi - čineći tako svojevrsno nasilje nad prirodom.

Mi smo pak pristajući u gustišu započeli sa istovarom opremoe i snimanjem svega što se dalo snimiti. Dok su se čamci okrenuli po preostalu grupu, započelo je prikupljanje suhih grančica, pa je ubrzo zapucketala i vatra. Ručak u prirodi zvan "dravska šiba" započeo je kad se posada kompletirala. U uzbuđenju samopripreme hrane, slasnih zalogaja i dobrodošlih sokova za ?eđ, dan u prirodi se polako primakao  kraju. Sa zrakama zrelog sunca, skiperi su uzbuđene, umorne, ali i zadovoljne omladince i njihove mentore, sigurno vratili na polazište.

Uz utovar opreme bilo je mnogo ideja kako ovaj projekt više puta odr?ati u Vara?dinu, jer su se naši prijatelji još jednom osvjedočili o ljepotama Drave što im teče u njihovom gradu. Za vrijeme plovidbe bili su potpuno opušteni i osjećali su se sigurnima, a što je nama bila najveća zadovoljština.

D-CZ60.JPG
D-CZ61.JPG
D-CZ62.JPG
D-CZ63.JPG
D-CZ64.JPG
D-CZ65.JPG
D-CZ66.JPG
D-CZ67.JPG
VzFoto201002.JPG
VzFoto201003.JPG
VzFoto201004.JPG
VzFoto201005.JPG
VzFoto201006.JPG
VzFoto201007.JPG
VzFoto201008.JPG
VzFoto201009.JPG
VzFoto201010.JPG
VzFoto201011.JPG
VzFoto201012.JPG
VzFoto201013.JPG
VzFoto201014.JPG
VzFoto201015.JPG
VzFoto201016.JPG
VzFoto201017.JPG
VzFoto201018.JPG
VzFoto201019.JPG
VzFoto201020.JPG
VzFoto201021.JPG
VzFoto201022.JPG
VzFoto201023.JPG
VzFoto201024.JPG
VzFoto201025.JPG
VzFoto201026.JPG
VzFoto201027.JPG
VzFoto201028.JPG
VzFoto201029.JPG
VzFoto201030.JPG
VzFoto201031.JPG
VzFoto201032.JPG
VzFoto201033.JPG
VzFoto201034.JPG
VzFoto201035.JPG
VzFoto201036.JPG
VzFoto201037.JPG
 

Last Updated ( Friday, 08 October 2010 )