PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 08 May 2011

Konferencija o nenasilju

Danas je u gimnaziji "Fran Galović" odr?ana Konferencija o iskustvima u borbi za spriječavanju nasilja među mladima u Koprivničko-kri?evačkoj ?upaniji odr?ana je u smanjenom je obliku zajedno sa aktivom ravnatelja srednjih škola ?upanije.

Ideja prezentacijskog dijela konferencije bila su iskustva u organiziranom slobodnom vremenu mladih, boravku u prirodi, zajedničkim aktivnostima mladih te jačanju prijateljstva među mladima kroz bolje upoznavanje, sa ciljem borbe protiv nasilja. Bolje socijalizirana djeca manje su sklona nasilju.

U radnom dijelu, iskustva svoje škole kroz suradnju sa udrugom Drava dokumentacijski centar, prezentirao je ravnatelj gimnazije prof. Vjekoslav Robotić.
Izvanredno predavanje o učincima veslanja odr?ala je profesorica tjelesne i zdravstvene kulture Marina Tomac Rojčević. Jasno je naglasila učinke na fizičku spremu veslača, izuzetan relaksirajući učinak, ali i učinak timskog rada te razvijanje zajedništva kod veslačke grupe.
Povijest i obilje?je rada udruge DDC prezentirao je njezin tajnik, Zlatko Moškon. Sve aktivnosti udruge okrenute su radu sa mladima, a brojni ostvareni projekti i verifikacije pokazale su da je u njihovoj organizaciji boravak na vodi za mlade atraktivan, edukativan ali i siguran.

Nakon ovih prezentacija i najava proljetnog dijela projekta NEK' NAS DRAVA SPOJI - ZDRAVI NA DRAVI u organizaciji DDC-a i gimnazije "Fran Galović", u daljnjoj diskusiji se razgovaralo o prezentaciji materijala u ostalim srednjim školama u Đurđevcu i Koprivnici, ali i o mogućem uključivanju i učenika ostalih srednjih škola naše ?upaniju u ove projekta.

Smatramo da je konferencija uspjela, da su iskustva DDC-a i gimanzije kvalitetna i pozitivna i da se sa njima mogu upoznati i ostale srednje škole Hrvatske.

Konf1.jpg
Konf2.jpg
 
 

Last Updated ( Sunday, 08 May 2011 )