PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 04 June 2012

Kako zvuči stari Hrvatski jezik?

 Jako sam čekala put. Kad smo se krenuli jako sam bila hrabra, ali kada  je tata pričao o dravskim nemanima, onda sam se jako počela bojati  i to sam vikala da  ću umrijeti i utopiti se va vodi tako da   i ja neću poć na Dravu. Kada sam se srela sa tecom Zlatkom onda je  rekao da  se ne moram bojati i da je čamac jako  dobar . Onda smo dostali malo za  jist, crno bučevo  ulje i od kukuruza pravljenu kiflu, jako je bilo dobro.Ja to štiman da sam ja najveć jila. Kada su mi rekli da jako dobro veslamo onda  sam bila jako sretna i kada sam znala da nemani samo  gledaju onda se nisam ni  bojala.Vidili smo i  čigru, lastavice i labudove. Drava je bila velika i silna zbog čuda kiša. Tom su se ptice kao siva i bijela čaplja, race i guske veselile pa i žabe zadovoljno kreketale. Zatim smo morali zaobajt virove da nas Drava ne bi zarobila. Pa je započeo puhati vjetar i onda smo s teškom mukom veslali, ali smo došli na ubrovu Drave.

Tote su tetac Zlatko i Ivan  malo dalje odvezli čamac i zvukli ga van iz vode.
Drugi tetac nam je načinio jako dobro jilo. Tata je prošao po auto a dotleg smo se mi razgovarali i odmarali. Ja sam kušala radler.

Objed je bio jako dobar. Bila je kotlovina s piletinom i karmenadli s paradajzli i dobrim kruhom.
Zatim smo si ruke digli u zrak i pozdravili: Zdravo Dravo!  
Ja bi još jedanput prošla na Dravu iskat te velike i strašne nemani ili dravske orijaše.

Karmela Pajrić, Koljnof, Šopron, Mađarska   

Madjari17.JPG
 

Last Updated ( Monday, 04 June 2012 )