PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 August 2013

Završili "Pokaži da bi očuvao – Čuvajmo Muru i Dravu"

 

 
"Pokaži da bi očuvao – Čuvajmo Muru i Dravu", građanska je inicijativa odrađena i više i bolje nego što smo planirali. Završetak inicijative obavili smo zadnjeg predviđenog dana, 31.07.2013., na nama najdražem mjesetu – Ušću Mure u Dravu.

Obavili smo monitoring Kečilenda/Rece Sigeta (Pačjeg otoka) koji je svakog dana sve manji. Njegov pješčano-šljunčani materijal, otrgnut snagom pregrađene Mure i sve veće količine vode Drave koja dolazi preko novog Ušća, uporno se taloži prema plaži SIP Halaš Čarde, najavljujući drastičnu promjenu sadašnjeg sustava Ušća u bliskoj budućnosti.

Obavili smo monitoring Kaplje Velikog Pažuta, kojoj je suđeno da se pretvori u jezero/rukavac, od Novog Ušća do završno plaže SIP na Halaš Čardi. Novo polje sprudova koje se stvara na mjestu nekadašnje matice Drave, dovoljno govori o brzini i silovitosti promjena koje slijede. Nekad snažna matica Drave pretvorena je u dva uska puteljka kojima treba vrlo oprezno vrludati, uzvodno s velikim povjerenjem u snažni vanbrodski motor.

Upoznali smo se i sa izgledom samog Novog Ušća, koje je sve šire i šire, svakim danom koji prolazi od prethodne plovidbe. Silina Drave koja se obrušava na iščupana i nagomilana stabla posložena čitavom površinom Novog Ušća, odgovorila nas je, zasad, od plovidbe Novim Ušćem. Jer, očiti su tragovi igre Dravskih Nemani, koja koriste priliku za još jedan nestašluk.

Nastavili smo uzvodno prema Legradskom kanalu u koji smo ušli oprezno, oprezno. U pravi amazonski gustiš. Obala je prepuna životinjskih tragova. Njima smo dodali i svoje, jer smo se prošetali u plitkom kanalu.

Neopisivo zelenilo vode Drave tog prekrasnog sunčanog dana nagnalo nas je na dalji monitoring uzvodno sve do Donje Dubrave. Izmjenjivali su se fantastične slike bisernih sprudova, sivih i bijelih čaplji, praćakanje bolena...

Na kraju lagani povratak istim putem koji nikako nije bio monoton. Sve smo detalje ovaj put vidjeli iz drugog kuta, što im nije umanjilo prirodnju ljepotu.

Prepuni dojmova jedan smo drugome objašnjavali ljepotu viđene prirode. Uz lagani ljetni roštilj na otoku koji nestaje, rađale su se nove ideje kako zaštiti i očuvati ovu prelijepu točku u prirodi. Tako malu na planetu Zemlji, a tako veliku u našim podravskim srcima.

Kao originalnu građansku inicijativu projekt je poduprla Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz Zamah regionalnu zakladu za lokalni razvoj, a preko javnog natječaja za Građanske inicijative '' Naš doprinos zajednici''.

Tekst: Z.Moškon, foto: Z.Moškon, D. Bodinovac

wDPazut009.JPG
wDPazut012.JPG
wDPazut040.JPG
wDPazut073.JPG
wDPazut089.JPG
wDPazut110.JPG
wDPazut118.JPG
wDPazut125.JPG
wDPazut133.JPG
wPazut08.JPG
wPazut10.JPG
wPazut12.JPG
wPazut15.JPG
wPazut17.JPG
wPazut38.JPG
wPazut42.JPG
wPazut53.JPG
wPazut59.JPG
wPazut70.JPG
wPazut76.JPG